έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου.
Εγγραφές καθημερινά 14:00-21:00 και Σάββατο 9:00-14:00
Θεοφράστου 62-64 1ος όροφος
2410670917