Αναστολή της λειτουργίας των συνόλων του Ωδείου μας όσο διαρκεί το επίπεδο 3 συναγερμού covid