Η γραμματεία του ωδείου θα είναι ανοιχτή σήμερα Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 4:00 – 8:00 μ. μ.