Η γραμματεία του ωδείου θα είναι ανοιχτή σήμερα Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 4:00 – 8:00 μ. μ.