Το Ωδείο λειτουργεί με διαδικτυακά μαθήματα μέχρι να υπογραφεί από την κυβέρνηση σχετική ΚΥΑ που να δίνει όρους και προϋποθέσεις για το άνοιγμα των δια ζώσης μαθημάτων. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει εκ νέου ανακοίνωση.