Θεοφράστου 62-64 Οικισμός "Μυρτίνη" Νέα Πολιτεία, Λάρισα | 2410 670 917 | solconservatory@gmail.com

Δεν είναι απόφαση, δεν είναι υπογεγραμμένο, αλλά μάλλον δείχνει τον τελευταίο προσανατολισμό του Υπουργείου Πολιτισμού, στο οποίο ανήκει και η εποπτεία των Ωδείων. Αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις…

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση