Ήρθαν οι οδηγίες!!!

Επανέρχονται όλες οι ηλικίες στο ωδείο,καθώς και τα κρουστά και το τραγούδι από Δευτέρα 1 Ιουνίου!Ακολουθούμε το πρόγραμμα όπως είχε όλη την χρονιά!

Όσων αφορά τα πνευστά:

Η πορεία των υγειονομικών δεδομένων θα καθορίσει την επαναλειτουργία τους σε φυσική μορφή, σύμφωνα με την ενημέρωση και τις αποφάσεις του Υπουργείου.
Έως τότε επιβάλλεται για το καλό των σπουδαστών η επαφή με το δάσκαλό τους μέσω internet. Για όλα αυτά θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας για οδηγίες και λεπτομέρειες

https://www.culture.gov.gr/el/Information/SitePages/view_announcement.aspx?nID=4293&fbclid=IwAR1q4xQmrbIe0CEvIuzWhGIM3WX1bGq2U64518hXj2LlDdC9LMWpSzOosO8