Η γραμματεία του Σ.Ω.Λ. θα λειτουργεί καθημερινά 9:00-17:00 έως και Τρίτη 14 Ιουλίου.