Η γραμματεία του Σ.Ω.Λ. θα λειτουργήσει ξανά στις 24 Αυγούστου.