Ανακοίνωση Ωδείου

Απαγορεύεται η παραμονή γονέων και συνοδών των σπουδαστών σε όλους τους χώρους του Ωδείου. Επιτρέπεται μόνο η συνοδεία ανηλίκων μαθητών κατά τη στιγμή της προσέλευσης και αποχώρησης από το μάθημα

Περισσότερα