Βραβεία

Το ΣΩΛ έχει απονείμει πάνω από 200 κρατικούς τίτλους (πτυχία) στα ανώτερα θεωρητικά (Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα) και πολλά πτυχία-διπλώματα σε κλασικά αναγνωρισμένα όργανα και στη σύνθεση.

Μεγάλη επιτυχία αποτελεί για το ΣΩΛ η σταδιοδρομία πολλών μαθητών του στα 4 ΑΕΙ Μουσικών Σπουδών της χώρας, αλλά και εκτός Ελλάδας (Αμερική, Γερμανία, Αγγλία, Βουλγαρία).